Neden İKEP (İşçinin Kendi Partisi)?

İhsan Tecik *

Türkiye’de bir çok işçi partisi kuruldu: İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi vb.

Tüm oluşumlara baktığımızda bunlar genelde işçi olmayan profesyonel siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler tarafından kurulmuşlardır.

Siyasi yelpazede ise bunların Marksist görüşlere dayanan, işçilerden ziyade, toplumu ve devleti Marksist, materyalist bir felsefeyle dönüştürmeyi ilke edindiklerini görmekteyiz.

Bu ideoloji öncelikle, tek tipçi düşüncenin önceliklenmesi sebebiyle, Türkiye gibi bir ülkede, çok farklı dünya görüşlerine sahip olan, farklı beklentileri olan işçiler nezdinde hiçbir zaman sadece bir işçi partisi olarak kabul edilmeyip, teveccüh görmemiştir.

Tarihi süreç, dünyadaki değişimler günümüzdeki gerçekler, geçmişteki tecrübeler biz çalışanlarda işçilerin yeni bir yapılanmayla yapılanıp, düşüncelerini daha duyulur şekil de ifade edip, ekmeğin paylaşımında aidiyetleri farklılıkları baki kalmak üzere bir ortak yapı oluşturabilsinler fikrini oluşturmuştur.

Bugün aidiyetler üzerine kurulu kimlik siyaseti düşünce yapımızı da çok fazla örselemiştir. O kadar ki yeni bir yapılanma deyince insanların aklına lider sultasında, iktidar olabilmek için her fiili meşru gören partiler, sendikacılığı bir işletme gibi gören sendikacıların idaresindeki sendikalar gibi kötü örnekler gelmektedir.

Bugünkü umutsuzluğun nedenini beklentilerimize cevap veremeyen siyasi ve sendikal yapı gördüğümüz için, İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ diyoruz.

Politikamızı ve istikametimizi daima işçilerin düşüncesi belirleyecektir.

Değişmeyen değil, değiştirilen insan öncelikli, işçi öncelikli.

* İKEP İstanbul İl Başkanı

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir