Karabağ’da Savaş Bitti, Kalıcı Barış ve Kardeşlik Kazansın!

Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan Azerbaycan’ın üstün gelen savaş gücü karşısında Karabağ’dan çekilmeyi kabul etti ve Rusya’nın kontrolünde bir barış anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Karabağ’da barışın sağlanmış olması sevindirici bir gelişmedir.

Bazı batı ülkelerinin desteği ve Rusya’nın ses çıkarmaması koşullarında 30 yıla yakın önce Karabağ’ı elinde tutan Ermenistan Birleşmiş Milletler kararına rağmen yine bazı batı ülkelerinin desteği ile şimdiye kadar işgali sürdürmüştü. Alınan son haberlere göre Ermenistan halkı ülkeyi haksız ve kanlı savaşa sürükleyen başkan Peşinyan’ı gösterilerle protesto etmeye başladı. Savaş ve çatışmalar iki ülkenin yoksul halklarının çıkarana değildir. Öte yandan Türkiye sınırının kapalı olmasının da katmerleştirdiği Ermenistan halkının ekonomik sorunları bu savaş nedeni ile daha da artmış, Azerbaycan yoksul halkının kaynakları da daha fazla silahlanmaya harcanır olmuştu.

İşçinin Kendi Partisi (İKEP) barış anlaşması yapılmış olmasını kutlamakta ve daha da derinleşerek kalıcı olmasını dilemektedir. Ama barışın ve daha insanca yaşamanın kalıcı koşullarının garantisinin Türkiye dâhil bütün bu bölge ülkelerinde işçi sınıfının ve emekçi halkların siyasette güç olması, iktidar olmasından geçtiğinin farkındayız. Yerlerinden yurtlarından edilmiş olmanın acılarını taşıyan Kafkas halkları, yakın tarihinde her türlü acıyı katmerli bir şekilde yaşamış Ortadoğu halkları ancak bu şekilde bölgelerindeki emperyalist müdahaleleri ve vekâlet savaşlarını engelleyebilecektir.

Bölge ülke ve halklarının çıkarına olan, geçmişte yaşanmış çok acı ve trajik olaylarla yüzleşerek aşmak ve bölgedeki bütün ülkelerde demokrasiyi ve ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkileri geliştirmektir. Anlaşmada belirtilen Ermenistan’dan Karabağ’a ve Nahçivan’dan Azerbaycana’a koridor açılması kararları da dileriz ki çok karışık etnik yapısı olan bu bölgelerdeki halkların güvenlik duygularının korunmasına ve Türkiye dâhil ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edecektir.

Yaşasın barış!

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir