Hak Davası Evrensel ve Küreseldir

İhsan Tecik *

İKEP İstanbul il başkanı ve İSKİ’de çalışan bir sayaç okuma işçisi olarak hepinizi selamlıyorum.

Bugün ve önümüzdeki iki hafta boyunca dinleyeceğimiz tüm konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Eşsiz jeopolitik konumu, çok zengin kültürel dokusu ve yeraltı kaynakları ile Ortadoğu her zaman dünya siyasetindeki önemli yerini korumuştur. Emperyalist güçler için Ortadoğu’nun kritik bir öneme sahip olduğu hepimizin malumudur.

Ülkemiz açısından ise Ortadoğu hem çok yakın hem de çok uzaktır. Ortadoğu, yüzünü Avrupa’ya dönen Türkiye Cumhuriyeti’nin bir anlamda sırtını döndüğü coğrafyadır. Oysa ki İbni Haldun’un meşhur “coğrafya kaderdir” sözünün bir haklılık payı vardır. Gerek coğrafi gerekse kültürel olarak Türkiye Ortadoğu’nun ayrılmaz bir parçasıdır.

Ortadoğu deyince aklımıza hangi meseleler gelir? Filistin meselesi, Kürt meselesi, otoriter rejimler, kadın erkek eşitsizliği, din ve mezhep gerilimleri… Ve elbette kapitalizmin egemen olduğu her coğrafyada olduğu gibi sınıf çelişkisi: Yani patronların işçileri sömürmesi ve manipüle etmesi.

İşçinin Kendi Partisi olarak inancımız odur ki işçilerin birliği ve hak mücadelesi Türkiye’nin daha adil ve demokratik bir ülke haline gelmesinin anahtarıdır.

Artık işçiler ve ezilenler olarak kendi yaşantımızda kendi sözümüzün ve kendi kararlarımızın egemen olmasını istiyoruz.

Hak davası yerelden ve ulusaldan başlasa da nihayetinde evrensel ve küreseldir. Tek bir ülkede iktidara gelen bir işçi partisi, mücadelesini küreselleştirmezse ayakta kalamaz. Dünya egemenlerinin saldırıları karşısında ya iktidardan düşer ya yozlaşır.

Unutmayalım ki insanlık olarak ya hep beraber adil bir düzen kuracağız ya da hep beraber yok olacağız.

İKEP olarak dünya üzerine düşünmeye ve siyaset üretmeye coğrafyamızdan, yani Ortadoğu’dan başlamayı uygun gördük.

Birbirinden değerli insanları bir araya getirerek Ortadoğu’nun temel meselelerine bir giriş yapalım istedik. Bu ve devam edecek tartışmalardan hareketle bu meseleler hakkında politikalar geliştirme niyetindeyiz.

İnanıyoruz ki işçilerin birliği ve kurtuluşu tüm ezilenlerin birliği ve kurtuluşunun öncüsü olacaktır. Türkiye’de, Ortadoğu’da ve tüm dünyada.

* İKEP İstanbul İl Başka

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir