CEP TELEFONUNUN EKONOMİ-POLİTİĞİ

Kadrican Mendi Sokak  röportajlarının şaşmaz repliğine dönüşen “telefonunu çıkar bakalım” talebi üzerinde biraz durmak lazım!            …