Millet İttifakının Talep Ettiğinden On Kat, Yüz Kat Daha Fazla Demokrasi!

M. Şadi Ozansü **

Cumhur İttifakı’na, Başkanlık Sistemine, meclisin devre dışı bırakılarak göstermelik hale getirilmesine ve meclis dışından atanan seçilmemiş bakanların varlığına tabii ki şiddetle karşıyız. En kötü parlamenter rejimin bile en iyi başkanlık rejiminden daha demokratik olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama buna mukabil, neredeyse yirmi yıllık bir totaliter iktidarın sonrası için Millet İttifakı partileri tarafından önerilen “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” sisteminin de demokrasi açısından içinin ne kadar kof olduğunu görüyoruz. Bu kofluğun sebebi şu: Uzun süren diktatörlük rejimlerinin sonrasında genellikle halkın öfkesinin sonucu olarak özgürlükçü rejimlerin doğması neredeyse kaçınılmazdır. Millet İttifakı’nın çözüm önerileri sanki halkın öfkesinin bir sel olup barajları patlatmasından duyulan bir korkunun ifadesidir. Büyük patronlar rejiminin bir emniyet supabı gibiler. Altı partinin mutabakat metninde son günlerde işçi sınıfının mücadelesinin güçlenmeye başlamasından duyulan kaygı kendini fazlasıyla hissettiriyor. “Evet işçi sınıfı mevcut hükümetin politikalarına itiraz edip seçimlerde bizi desteklesin, ama bundan ötesine katiyen girişmesin, hatta mümkünse ne büyük patronları mağdur edecek grevlere girişsin ne de sokak protestolarına yönelsin”. İşçi sınıfı büyük patron partilerinden farklı olarak demokrasi mücadelesinin başını kendi sınıf yöntemleriyle sürdürmek zorundadır. Bunu yapamadığı takdirde geleceğin Türkiye’sinde kendisine hiçbir yer bulamayacaktır. Mutabakat metninin şu nedenlerle eleştirmeliyiz:

Birincisi, yetkileri kısılmışsa da yedi yıllık cumhurbaşkanlığı ne demek? İçinde bulunduğumuz son derece anti-demokratik koşullarda oluşmuş parlamentoyu savunmak ne demek? Bizce yapılması gereken, yeni cumhurbaşkanının yapacağı çok hızlı değişikliklerle en kısa zamanda ülkeyi egemen bir meclis için demokratik bir seçime götürmektir. Hiçbir seçim barajı olmamalıdır. Böyle bir seçimde kurulu her partinin seçime katılma hakkı olacağı gibi, propaganda eşitliğine de sonuna kadar riayet edilecektir. Böyle bir Egemen Meclis seçimi “parayı verenin düdüğü çalamayacağı” bir seçim olmalıdır. Nispi temsil usulü esas alınmalı, hiçbir oyun boşa gitmemesi için 1965 seçimlerinde olduğu gibi Milli Bakiye sistemi (aldığı oyun tam karşılığı oranında milletvekili çıkarması), 16 yaşını doldurmuş her yurttaşın oy hakkı olması, 18 yaşını doldurmuş olanların da vekil seçilme hakkını elde etmiş olacağı bir Meclis seçimi. Dahası dar bölge esasına dayanacağı için de seçmenlerinin gerekirse seçtikleri vekili geri çağırma ve yerine bir başkasını gönderme yetkisinin olacağı bir seçim. En fazla 400 üyeli ve iki yılda bir yenilenecek bir Egemen Meclis seçimi. Bütün bu saydıklarımız Millet İttifakı partilerinin önerdiklerinden kat be kat demokratik bir seçim ve meclis tablosunu ortaya çıkarır.

İkincisi, Millet İttifakı partilerinin önerisinde uzun süredir AKP-MHP Hükümeti tarafından hapse atılmış HDP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe ve belde başkanlarının serbest bırakılmasıyla ilgili tek kelime edilmemektedir. Onlar hapisteyken demokratik bir seçimden söz etmek kesinlikle mümkün değildir. Hepsi demokratik bir seçime özgürce katılabilmelidirler. Onların katılamadığı seçimden çıkan bir meclis, egemen bir meclis olamaz.

Üçüncüsü, demokratik bir meclis seçiminin yapılabilmesi, her türlü mafyatik örgütlenmenin ve devlete sözde “yardımcı” yapıların ve çete örgütlenmelerin lağvını gerektirir. Millet İttifakı bu konuda da ağzını açmıyor. Eski hamam eski tas, sadece tellaklar mı değişecek? İşçi sınıfıyla, mazlum halkların ittifakı böyle bir Egemen Meclis’te hükümet olmak için sonuna kadar mücadele edecektir. İşçinin Kendi Partisi’nin düsturu bu olmalıdır. İKEP ülke tarihimizde hiç görülmemiş, şu anki Avrupa demokrasilerinin bile yanına yanaşamayacağı özgürlüğe açık ve engin bir demokrasi için mücadele etmelidir.

* İşçinin Kendi Partisi merkezi bülteni Paydos’un Mart 2022 tarihli 1. sayısında yayınlanmıştır.

** İKEP Genel Başkan Vekili

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir