Emek Siyaseti

Nesim Aksakal **

İşçi sınıfının tarihsel mücadelesinin esası, kendisiyle birlikte tüm ezilen toplumsal kesimlerin sömürüden kurtulma mücadelesidir. Bu durum kapitalizm var olduğunu sürece de böyle devam edecektir.

Sömürünün temel karakteri değişmese de işçi sınıfının ve diğer ezilen kesimlerin yapısı ve niteliği çeşitli nedenlerle zaman içinde değişime uğramıştır.

Sanayi devriminin zorunlu olarak yarattığı on binlerce işçinin bir arada çalıştığı fabrikalar, sanayi havzaları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan işçi sınıfını güçlü örgütleri, sendikaları, partileri de günümüzde yok artık.

Gelişen teknoloji sayesinde üretim süreçleri parçalanmış ve üretimin karakteri dünyanın dört bir yanına dağılan küçük atölyeler haline dönüşmüştür. Sadece bu açıdan bile bakarsak, işçi sınıfını sömürüye karşı mücadelesi ulusal sınırları aşarak, küreselleşen dünyada, enternasyonalist bir karakter kazanmıştır.

Kapitalizm karşıtı mücadelede yeni dinamiklerde ortaya çıkmaktadır. Kadın hareketleri, çevre hareketleri, ırkçılığa karşı mücadele, savaş karşıtlığı gibi mücadelelerin hepsi anti- kapitalist mücadelenin özneleri olmaktadır.

Emek mücadelesi veren partiler, sadece işçi sınıfı üzerinden siyaseti değil, bu kesimleri de hedefleyen birleşik bir siyaseti ortaya koymaları gerekir.

Güçlü bir Emek partisi olmak istiyorsak, enternasyonalist bir parti olmak, ezilen ve kapitalizmden zarar gören bütün toplumsal kesimleri birleşik mücadeleye çekmek zorundayız.

* Bu yazı İKEP merkezi bülteni Paydos’un Nisan 2022 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır.

** İKEP İstanbul, Küçükçekmece İlçe Temsilcisi

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir