Savaşa Karşı Acil Toplantı’dan Çıkan Çağrı

3 Nisan 2022 tarihli çevrimiçi toplantıdan çıkan çağrı:

Biz emekçiler, gençler, 47 ülkeden ve her kıtadan gelen işçi hareketinin ve demokratik hareketin militanları olarak 1914’teki 1.Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden hemen önce uluslararası sosyalizmin tarihsel siması Jean Jaures’in “kara bulutlar nasıl bağrında fırtınayı taşırsa, kapitalizm de aynı şekilde savaşları bağrında taşır” sözünün tümüyle arkasında duruyoruz. Jaures’in bu formülü günümüzde bütün yakıcılığıyla gündemde. Savaşlar bütün kıtaları yakıp yıkıyor. On milyonlarca insan ülkelerinden kovulmuş ya da kaçmış durumdalar. Koca koca ülkeler harabeye dönmüş haldeler. Açlık bütün dünyada yaygınlaşıyor. Hiçbir tereddüde kapılmadan şunu söyleyebiliyoruz:
Mevcut savaşlar ve bunların emekçiler ve halklar üzerinde zincirlerinden boşanırcasına yol açtıkları yıkım ve barbarlık üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete dayalı kapitalist sistemin ve onun çöküşünün ürünüdür.
Bu öyle bir sistem ki, sürekli daha fazla kar etmeyi hedefliyor ve bu yolunda önüne çıkan engeller karşısında hiçbir geri adım atmıyor.
Başkan Putin’in emriyle 24 Şubat 2022’de ilan edilen savaş bu genel kuralın bir istisnası değil. Hiçbir gerekçe bu müdahaleyi haklı gösteremez. Bu yüzden bu müdahalenin durmasını, acil bir ateşkesi ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyoruz.
Öte yandan şunu da hemen ifade etmeliyiz ki; büyük kapitalist güçler – başlarında Biden yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve onu teşkil eden özellikle Almanya, Fransa ve Büyük Britanya kapitalist devletleri olmak üzere- bu çatışmayı kışkırtıp alevlendirmek için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Bugün de yangını körüklemek için her şeyi yapmaya devam ediyorlar. On binlerce asker NATO tarafından Rusya sınırına yerleştirildiği gibi bunların sayısı haftadan haftaya sürekli arttırılıyor. NATO, ABD ve AB fiilen Rusya’ya karşı ortak bir savaş gücüdürler.
Dolayısıyla, “Rus birliklerinin geri çekilmesi” talebini, hemen yanı sıra “Amerikan birlikleri ve NATO da Avrupa’dan dışarı!” talebiyle ve “dünyanın bütün ülkelerindeki yabancı işgal güçlerinin geri çekilmeleri” ve gene “bütün emperyalist ve yeni sömürgeci müdahalelerin ve tabii ekonomik yaptırımların durdurulması” taleplerinin yanı sıra “NATO’nun lağvedilmesi” talebiyle birlikte ileri sürüyoruz.
Mevcut savaşlar, başta Biden tarafından gizlisiz saklısız pervasızlıkla dile getirildiği gibi, büyük kapitalist güçlerin kendi denetimleri dışındaki bütün dünya zenginliklerini talan etme yönündeki artan iştahlarını doyurma ve gene bunların dünya ekonomisinin daha fazla denetimleri altına alma yönündeki dizginlenemez arzularının sonucudurlar.
Bu savaşlar aynı zamanda askeri bütçelerin halkların ihtiyaçlarının hilafına baş döndürücü yükselişinin de bahanesi oluyorlar.
Dışardaki savaş kapitalist hükümetlerin kendi ülkelerindeki emekçilere karşı yürüttükleri “içerdeki savaş”la da iç içe geçiyor.
Gene bu savaş, birkaç on yıldır bütün kıtaları yakıp yıkan ve her zaman kapitalist ve emperyalist güçlerce kışkırtılmasına rağmen halkların kanı ve sefaletleri pahasına patlatılan savaşlar zincirinin son halkasıdır. Savaşların haritalarına baktığımızda, bu haritaların çoğunlukla yürütüldükleri ülkelerin yeraltı zenginlikleri haritalarıyla çakıştıklarını görüyoruz. İşte bu yüzden de, dünyanın her ülkesindeki işgal birliklerinin geri çekilmesini istiyoruz.
Emekçilerin, farklı ülkelerin kapitalist sınıfları ve çokuluslu şirketleriyle ortak çıkarları olmadığı gibi, kendi ülkelerinin hükümetleriyle de hiçbir ortak çıkarları yoktur.
Kökenleri ve gelenekleri ne olursa olsun işçi hareketinin ve işçi örgütlerinin bütün militanlarına ve bütün emekçilerle gençliğe şu çağrıyı yapıyoruz:
Savaşları kışkırtan kendi ülkelerimizin kapitalistleri, çokuluslu şirketleri ve savaş taciri hükümetleriyle her türden kutsal ittifakı reddedin!
Barış ve sosyal adalet davasına uygun tek ittifak bütün dünyanın emekçileriyle halkların ittifakıdır.
KAHROLSUN SAVAŞ, KAHROLSUN SÖMÜRÜ!
DÜNYA EMEKÇİLERİ, İŞÇİ ÖRGÜTLERİ, EZİLEN HALKLAR!
İNSANLIĞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU BARIŞI KAZANMAK İÇİN SAVAŞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI BİRLEŞELİM!
…………………………………………
Bu çağrı aynı zamanda 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Paris’te “Savaşa ve Sömürüye karşı İşçi Enternasyonali için” yapılacak toplantı ve bunu takiben yapılacak Emekçi Kadınlar Uluslararası Konferansı çağrısı olup Uluslararası İşçi Komitesinin (IWC) inisiyatifiyle gerçekleştirilmiştir.
47 ülkeden 200 katılımcının imzasıyla 4 Nisan 2022 tarihinde dünya çapında yaygınlaştırılmıştır.
Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir