İKEP 2022 Bahar Seminerleri Başlıyor!

İşçinin Kendi Partisi (İKEP), Türkiye’de ve dünyada her türlü sömürüye son vermek ve işçilerin ve emekçilerin iktidarı için mücadele etmektedir. Bu mücadele biçimlerinden birisi de bilginin üretimi ve dolaşımıdır.

İKEP olarak düzenleyeceğimiz seminerler ile işçi sınıfının bilgisini üretmeyi ve dolaşıma sokmayı amaçlıyoruz. Mayıs’ta ilkine başlayacağımız seminerlerde Şadi Ozansü, Zeki Kılıçaslan, Alpkan Birelma, Fatma Betül Kocaaslan, Pınar Erol, Ercan Atmaca ve Cemal Bilgin sunumlar yapacaklar.

Şadi Ozansü ile seminer kapsamında, Toplum Tipleri – Sınıfların Oluşumu ve Kapitalizm başlıklı iki oturum yapacağız. Bu oturumlarda sınıflı toplumların nasıl oluştuğunu, kapitalizm öncesindeki dünya sistemini ve kapitalizmin içinde bulunduğu durumu birlikte anlamaya çalışacağız.

Zeki Kılıçaslan ile gerçekleştireceğimiz Dünya İşçi Hareketi başlıklı seminerde dünyadan örneklerle işçi hareketinin tarihine bakacağız. Alpkan Birelma’nın sunacağı Türkiye Sendika/İşçi Mücadelesi Tarihi seminerinde, Türkiye’deki sendikal mücadelenin tarihini örnekler üzerinden konuşacağız.

Fatma Betül Kocaaslan ve Pınar Erol’un sunacağı Kadın Emeği başlıklı seminerde, görünmez kılınan kadının emeğinin tarihini birlikte konuşacağız.

Seminer kapsamındaki son oturumda Ercan Atmaca ve Cemal Bilgin ile İşçi Mücadelesinin Dünü ve Bugünü başlığı etrafında konuşacağız. Tecrübe aktarımı ve canlı şahitlikler ile işçi mücadelesinin tarihini dinleyeceğiz.

Altı farklı oturumla gerçekleştireceğimiz İKEP 2022 Bahar Seminerleri programına başvurmak için: https://bit.ly/3MktBj4

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir