Tüm Kamu-Der’in ve Tüm-Büro Sen’in çağrısıyla yapılan Ankara buluşmasındayız!

MEB bünyesinde yaklaşık 32.000 işçi taşeron olarak, yılın sadece 10 ayı çalıştırılmaktadır. Özellikle mülteci çocuklarının eğitim sistemine entegrasyonu için görev alan PİCTES çalışanları, ifa ettikleri kamu hizmetinin önemine rağmen güvencesiz çalışıyorlar.

696 sayılı ve 4 Aralık 2017 tarihli KHK ile sürekli işçi statüsü alan ancak bu tarihten sonra işe girdiği için geçici işçi statüsünde çalışan bütün taşeron çalışanlar, “4 Aralık Mağdurları” olarak kadro beklemektedir.

Hastanelerdeki neredeyse bütün bilişim altyapısını, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışanları yönetmektedir. Kendi alanında ihtisas sahibi olan bu işçiler, 696 sayılı KHK’ye eklenen özel bir madde nedeniyle kadro kapsamına alınmamışlardır.

Kamu hizmeti veren ALO 170 işçileri, taşeron olarak çalıştırılmaya devam ediyorlar.

Kamu hizmeti vermelerine rağmen Belediye İktisadi Teşekkülleri’nde (BİT) 400.000’den fazla işçi özel sektör çalışanı gibi görülüyor ve taşeron olarak çalıştırılıyorlar.

Kamu İktisadi Teşekküller’inde (KİT) çalışan binlerce işçi, kamu hizmetinde çalışmalarına rağmen taşeron şirketler bünyesinde çalışmak zorunda kalıyorlar.

İşçilik maliyeti giderleri %70 barajı altında kaldığı için verdikleri emek, hizmet alımı olarak değerlendirilen işçiler kadro bekliyorlar. Araçlı, malzemeli ve cihazlı hizmet verdikleri için bu çalışanlar kamu hizmeti vermelerine rağmen güvencesizliğe mecbur kalıyorlar.

İşçileri şirket çalışanı gibi gören bir kamu emeği politikası doğru değildir. Devlet özel sektör gibi yönetilmemelidir. Taşeronluk gibi bir emek sömürüsü halka hizmet veren vatandaşlara reva görülmemelidir.

Haksızlığa, hukuksuzluğa ve ayrımcılığa uğrayan, KİTler’de ve BİTler’de çalışan işçi arkadaşlarımızın da kadrolu ve güvenceli çalışmak hakkıdır. MEB dâhil bütün kamu kurumlarında çalışma 12 aya çıkarılmalıdır. Geçici ve mevsimlik işçilik uygulamaları süresiz çalışma olarak düzenlenmelidir. Bütün 4Dli kamu işçilerine kadro verilmelidir.

Bu işçilerin haklı talepleri için Tüm Kamu-Der ve Tüm Büro-Sen “Ayrımsız-Şartsız Tüm Taşeron İşçilere Kadro!” diyerek Ankara’dadır.

İşçinin Kendi Partisi (İKEP) olarak, kamuda çalışan ve kadro alamayan bütün taşeron işçilerin kadro mücadelesini ve taleplerini destekliyoruz. Emek cephesinde yer alan bütün siyasetleri de bu haklı mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.

Güvencesiz çalışmaya ve çalıştırılmaya, taşeron düzenine hayır!

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir