AMACIMIZ NEDİR?

İKEP işçi sınıfı içindeki patronlardan ve devletten bağımsız olarak mücadele etmek isteyen her türlü sınıf içi eğilimi, demokratik temelde bir araya getirmek ister, bunu yaparken birleşik ve çoğulcu bir siyaseti gözetir.

Amacımız, Türkiye’de ve dünyada işçi-yoksul-köylü hükümetlerinin kurulmasını sağlayarak, her türlü sömürüye son verecek, en geniş demokratik emek temsiline dayanan bir işçi-emekçi iktidarına ulaşmaktır.

Türkiye’de büyük sermaye sahipleri, büyük servet sahipleri, yüksek maaşlı makamlarda oturanlar toplum içinde bir sınıftır. Bu sınıf ülke yönetiminde egemendir. Başlıca siyasi partiler, devlet teşkilatı, basın-yayın kuruluşlarının çoğu bu sınıfın ve temsilcilerinin kontrolündedir.

Bu sınıfın tahakkümü altında;

  • Sermaye ve iktidar temsilcileri, milyonlarca aile için hayati önemi olan çalışan kesimin %60’ını ilgilendiren “Asgari Ücret”i tek başlarına belirleme tekelini ellerinde tutmaktadırlar.
  • Sermaye, siyasal iktidarın bürokratik gücünü kullanarak milyonlarca işçinin güvenceli koşullarda çalışabilmesinin gereklerini daha fazla kâr uğruna yok saymakta bunun sonucu olarak her yıl binlerce emekçi “iş cinayetleri”nde hayatını kaybetmekte, aileleri sefalete mahkûm edilmekte ve maalesef sorumlular hak ettikleri cezaları görmemektedirler.
  • Sınıfın örgütlülüğünü bin bir hileyle, “yasal düzenlemeler” adı altında işlevsizleştiren, bozan, engelleyen, taşeron/sözleşmeli/ücretli adı altında “iş güvencesi”ni yok eden uygulamalar yaygınlaştırılmakta ve dayatılmaktadır.
  • Eğitimden sağlığa kadar tüm kamusal hizmet alanları piyasalaştırılmakta parasız eğitim ve sağlık hakkı Anayasa’da yer almasına rağmen pratikte ortadan kaldırılmaktadır.
  • Askerlik yükümlülüğü dahi parası olanlar ve olmayanlar için farklı uygulanmakta, düzenin militarist/emperyal siyasetlerinin bedelini yoksul ailelerinin çocukları ödemektedir.
  • Kamu istihdamı süratle küçülürken, uzman asker/polis/bekçi istihdamı yoksul ailelerin çocuklarına “güvenceli iş olanağı” için tek seçenek olarak sunulmaktadır.

Egemen sınıfın tahakkümüne ve adaletsiz uygulamalarına son vermek için işçi sınıfının birleşip tüm emekçilerle birlikte örgütlenerek iktidara gelmesinden başka çare yoktur.

* Bu metin İKEP merkezi bülteni Paydos’un Temmuz 2022 tarihli 5. sayısında yayınlanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir