Taşeron Düzeni Sınıf Siyasetinin Meselesidir!

Cemal Bilgin Son yıllarda özellikle herhangi bir sendikal örgütlenmede yer almayan, kamu emekçisi birçok taşeron işçinin…