Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansı Paris’te Toplandı

Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansı, Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı İşçi Enternasyonali için bir Açık Dünya Konferansı öncesinde bugün Paris’te toplandı.

Konferansa Fransa Bağımsız Demokratik İşçi Partisi POID ev sahipliği yaptı.

50’nin üzerinde ülkeden katılımla gerçekleşecek olan Açık Dünya Konferansına Türkiye’den İşçinin Kendi Partisi’nden (İKEP) bir heyet katılıyor.

Konferans öncesinde gerçekleştirilen Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansında aralarında Pakistan, Fransa, Filipinler, Haiti, İtalya, Brezilya, Almanya, Belçika, Meksika, Bangladeş, Romanya, Afganistan’dan gelenlerin de yer aldığı onlarca kadın söz aldı.

Türkiye’den İşçinin Kendi Partisi (İKEP) adına konferansa katılan Pınar Erol konuştu. Her bir ülke için anlatılan, kadınlar için gitgide kötüye giden tablonun ve Türkiye’deki kadınların yaşadığı gerçekliğinin, hem kapitalizm, hem de ondan da eskiye dayanan erkek egemenliğinin birleşerek iç içe geçtiği mevcut düzenden kaynaklandığını ve her ikisine karşı çıkılması gereğini ifade ettiği konuşmasını bugün despot rejime karşı ayağa kalkmış olan İranlı kadınlara ve İran halkına saygılarını göndererek bitirdi.

Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansı’nda biri 8 Mart 2023’e yönelik biri de Taliban rejiminin baskı ve zorbalığına uğrayan Afganistan’daki kadınlarla dayanışma için örgütlenecek bir uluslararası kampanyaya ilişkin olmak üzere iki karar alındı.

İKEP adına Pınar Erol konuşmasını yaparken.

Afganistanlı kadınlarla dayanışma için şu kararlar alındı:

“Bizler 29 Ekim 2022 tarihinde yapılan Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansına katılan delegeler olarak, konferansımıza Spontane Afgan Kadın Hareketi’nin konferansımıza göndermiş olduğu mesajı dikkate alarak, rejime karşı gösteriler yapan Afgan kadınları savunan bir uluslararası komite olarak örgütlenmeyi karar altına alıyoruz.

Konferansımıza gönderilen mesaj Taliban rejiminin Afgan kadınlara karşı yaptıkları ve ayrıca kadınların bu saldırılara karşı gerçekleştirdiği protestolar ve gösterilerle ilgili.

Afgan kız kardeşlerimizin mesajını, özellikle de sonuç bölümünde yer alan altı talebi kendi ülkelerimizde en yaygın şekilde duyurmayı karar altına alıyoruz.

-Afganistan’daki kadın protestocuları savunmak için bir uluslararası komite oluşturulması,

-Resmi ve gayri-resmi Taliban hapishanelerinde hapis tutulan kadınların belirlenmesi için önde gelen uluslararası kadın hakları ve insan hakları örgütlerinin desteğinin sağlanmaya çalışılması,

-Taliban zindanlarında hapis olan kadın protestocuların serbest bırakılması için uluslararası bir kampanya başlatılması,

-Afganistan’da aranmakta olan veya tehlike altında olan kadınların korumaya alınması için lobi yapılması,

-Hapiste olan veya aranmakta olan kadınların aileleri için mali destek toplanması.

Bize bildirdikleri bu talepleri yaşama geçirebilmek için demokratik hakları ve kadın haklarını savunan tüm kadın ve erkekleri bu kampanyayı örgütleyecek uluslararası komiteye katılmaya çağırıyoruz.”

8 Mart 2023’e yönelik olarak alınan kararda ise şunlar dile getirildi:

“Bizler 29 Ekim 2022 tarihinde yapılan Uluslararası İşçi Kadınlar Konferansına katılan delegeler olarak, haklarımızın savunulması ve kazanılması adına, aynı zamanda da savaşa karşı mücadele anlamında, Sosyalist Kadınlar Enternasyonali’nin konferanslarının devamlılığını sağlamayı üstlenmek istiyoruz.

Her geçen gün kapitalist sistemin kadınlar ile erkekler arasında etkin bir eşitliği sağlamak ve kadınların özgürleşmesine olanak tanımak konusunda yetersizliğini daha fazla görüyoruz.

Tersine tüm hükümetler farklı şekillerde tüm alanlarda haklarımızı geriye götürüyorlar (demokratik, sosyal, hukuki, vb.).

Kadınların özgün talepleri için mücadeleleri, eşit ücret, yasal eşitlik mücadeleleri, demokratik hakların kazanılması ve yeniden kazanılması için verilen mücadele, patriarkaya karşı ve kadınların kurtuluşu için verilen mücadelelerin tümünün emek hareketinin bir bütün olarak savunulması mücadelesi ile, kapitalist sömürüye karşı mücadele ile sıkı bir bağ içerisinde olması gerekmektedir.

Bizler bu mesajı kendi ülkelerimizde 8 Mart 2023’te örgütlenecek eylemlere (mitingler, yürüyüşler, gösteriler) uygun biçimlerde taşımayı öneriyoruz.”

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir