İşçi Sınıfı Bağımsız Siyasetini Örecek Güce Sahiptir!

Cemal Bilgin

İşçinin Kendi Partisi’nin başkanı olarak Türkiye işçi sınıfının selamlarını iletiyorum.

Dünyanın bütün işçileri ve ezilen halkları bizim kardeşimizdir.

Patron hükumetleri yüzünden bir tarafta işçi sınıfının sorunları her gün artıyorken diğer taraftan sendikalar patron hükumetlerinin güdümünde yer alıyorlar. Bu kokuşmuş, çürümüş iş birlikçi sendika yönetimlerinin değişmesi gerekiyor.

Bir tarafta ekonomik kriz, savaşlar, sömürü ve taşeron sistem varken diğer bir tarafta işçi sınıfının tarafı ve sınıf siyaseti yoktur. Hem kendi ülkemizde hem de dünyada işçi sınıfı olarak bölük pörçük ve dağınığız. Hem kendi ülkemiz için hem de dünyada işçi sınıfı için örgütlü bir mücadeleye ihtiyacımız vardır.

İşçi sınıfı olarak sesimizin daha gür çıkması gerekiyor.

Cemal Bilgin konuşmasını yaparken

Çalışma hayatımızda işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemleri alınmadığı için madenlerde, fabrikalarda, inşaatlarda insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Ayrıca savaşlarda fakirlerin, yoksulların ve işçilerin çocukları hayatlarını kaybediyorlar. Türkiye’de ve Ortadoğu’da, özellikle bizim ülkemizde buna kader diyorlar. Patronlar ise kâr üstüne kâr elde ediyorlar.

Bütün bunlar olurken işçi sınıfının sesi ve sözü olan avukatlar ve gazeteciler tutuklanıyorlar. Örgütlü işçi sınıfının önderlerine sürekli davalar açılıyor. Patronların çıkarları için hükumetler mahkemelere talimatlar veriyorlar. Hukuk sistemi patronların çıkarlarını korumaya devam ediyor.

Evet, biliyoruz, işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin, kadınların emeklilerin, köylülerin, çiftçilerin, göçmenlerin sorunları var. Dünyanın birçok yerinde bebekler bile daha doğmadan borçlanmış oluyorlar. Sorunlarımız ortak ve bu sorunları ortadan kaldırmak için işçi sınıfı ve ezilen halklar ortak hareket etmelidir.

Sorunlarımızı örgütlü olarak çözebilmek için uluslararası buluşmaların daha çok yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bölgesel toplantılar da yapılmalıdır. Uluslararası İşçi Komitesi’nin (IWC-COI) bölgesel toplantılar yapmasını öneriyoruz.

Kendi ülkemizde ve dünyada asıl düşman patron hükumetleridir. Patron hükumetlerine karşı yan yana gelmek zorundayız. Patron hükumetlerinin uluslararası destekçisi olan kurumlara ve birliklere karşı mücadele etmeliyiz. Hem kendi ülkelerimizdeki siyasetlerimizde hem de uluslararası mücadele içindeki siyasetlerimizde bunu daha gür bir şekilde dillendirmek zorundayız.

Avrupa Birliği dağılmalıdır! İşçi sınıfının ve ezilen halkların düşmanı NATO lağvedilmelidir!

Dünyada işçi sınıfı kendi bağımsız siyasetini örecek bir yol bulmaya kadirdir!

Yaşasın dünya işçilerinin ve ezilen halkların birliği!

* Bu metin Cemal Bilgin’in 29-30 Kasım 2022’de Paris’te Uluslararası İşçi Komitesi (IWC-COI) tarafından yapılan ve savaşa, sömürüye ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadeleye çağıran kongredeki konuşmasının yazılaştırılmış halidir.

** Bu yazı İKEP merkezi bülteni Paydos’un Kasım 2022 tarihli 9. sayısında yayınlanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir