Savaş ve Sömürü Düzeninin Bizden Çaldıklarını Geri Alacağız!

Cemal Bilgin

İşçiler, mazlum halklar olarak Ortadoğu’da, bölgemizde ve ülkemizde barışa kavuşabilmek için siyasetimizi kendimizin örmesinden başka bir yol yoktur!

Bölgemizde ve dünyanın her yerinde savaşların, sömürü düzeninin ve güvencesiz, taşeron çalışmanın ortadan kalkması için işçi sınıfı siyasette var olmalı ve ağırlığını ortaya koymalıdır.

Eğer işçiler olarak içinde bulunduğumuz bölük pörçük ve dağınık halden kurtulamazsak ve her alanda, parlamentoda, sendikalarda var olmazsak, fabrikalarda, iş yerlerinde örgütlü bir güç haline gelemezsek patron düzeninin kaymağını yiyenler bizleri sömürmeye devam edecekler.

Onlar şatafat içinde yaşamaya devam ederken bizler savaşlarda ve iş cinayetlerinde ölmeye devam edeceğiz. Zenginin gasp ettiği ve çaldığı, yoksulun ahına neden olacak!

Emeğimiz ve alınterimizin gasp edildiğinin pekâlâ farkındayız! İşçi sınıfı ve mazlum halklar olarak asgari bir yaşama mahkûm edildiğimizin farkındayız!

Doymak nedir bilmeyen kan emici savaş tüccarları, küresel sermaye şirketleri, işbirlikçi sermayedarlar ve bunlara çanak tutan iktidarlar kurdukları kirli düzenin faturasını biz işçi sınıfına ve mazlum halklara kesiyorlar.

Onların kazandıkları bizden çaldıklarından ibaret!

İşçiler olarak etrafımızı kuşatan bu savaş ve sömürü düzenine karşı nefes alabilmek ve artık yeter diyebilmek için siyaset yapmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Siyasette var olarak bizi saran bu ablukayı kırabiliriz. İşçi sınıfının siyasetine ekmek gibi, nefes almak gibi ihtiyaç duyuyoruz.

Artık ailelerin ocaklarına ateş düşmesin!

Anneler ağlamasın, çocuklar babasız büyümesin! Eşler kocasız kalmasın!

Çocukları ölen babalar hıçkırıklara boğulmasın!

Artık işçiler olarak savaşların ilk kurbanları bizler olmayalım! İş cinayetlerinde yok yere ölmeyelim! Bize dayatılan ve bizi çaresiz hissettiren bu kirli düzene dur diyelim! Çaresiz olmadığımızın farkındayız. Çarenin BİZ olduğunun farkındayız. Artık korkmamalıyız ve bizi rızıkla korkutan bu eli kanlı düzene karşı birleşmeliyiz!

Böyle olursa kirli eller, Ortadoğu’dan ve emeğimizden elini çekmek zorunda kalırlar.

Bunun için yan yana geleceğiz. Patron düzeninin kirletmediği bir zeminde işçi sınıfının ve mazlum halkların bağımsız ittifakını inşa edeceğiz!

Savaş ve sömürü düzeninin, işçi sınıfından ve mazlum halklardan çaldıklarını geri alacağız!

* Bu yazı İKEP merkezi bülteni Paydos’un Aralık 2022 tarihli 10. sayısında yayınlanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir