Çağrı: Nehirden denize Laik ve Demokratik bir Filistin

Biz aşağıda imzaları bulunan emekçiler, gençler, sendika militanları, işçi hareketinin bütün eğilimlerinden politik militanlar, demokratlar ve…

19 Kasım’da İstanbul Kartal’da İşçi Emekçi Mitinginde buluşalım!

AÇLIK, YOKSULLUK, BASKI SAVAŞ VE SÖMÜRÜ DÜZENİNE ARTIK YETER! GAZZE’DE BOMBARDIMAN VE KATLİAM DERHAL DURDURULSUN! ANAYASA…

Tekirdağ: Çevre kirliliği çok, işçi hakları yok

Metin Algül Tekirdağ Türkiye’nin en büyük sanayi illerinden biridir ve yurdun her yerinden göç almaktadır. Ancak…

FİLİSTİN: İKİ DEVLETLİ “ÇÖZÜM” TRAJEDİSİ! ACİL ÇAĞRI: GAZZE’DEKİ KATLİAM DURDURULSUN! GAZZE ABLUKASI KALKSIN!

Şadi Ozansü Bugün Türkiye’de AKP, CHP, MHP, İYİP, SP, YRP ve BBP dahil bütün rejim partileri…

FİLİSTİN’İ KİM KURTARIR?

Kadrican Mendi Türkiye Cumhuriyeti 2. paylaşım savaşı sonucu yeniden şekillenen dünya siyasetinde ABD etrafında şekillenen, kendine…

Taliban rejimi altında baskı gören kadınlarla dayanışmaya!

7 Ekim 2023 günü, bugün, birçok ülkede kadın düşmanı Taliban rejimi altında yaşayan ve hak mücadelesi…

ADALET ÖNCE İŞÇİYE VE MAZLUMA LAZIM

GEZİ DAVASININ MAHKUMLARI İLE ALUFORM PEKİNTAŞ İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ BİRLEŞECEK! Perşembe akşamı verilen Gezi Davası mahkumiyetleri, on…

Siyasal İşçi Hareketinin Tasfiyesinin Tipik Örneği: İtalya

İtalya’da 25 Eylül 2022 Seçimleri, Faşist Meloni İktidarı. Ne olacak? SSCB’nin çöküşünden bu yana en büyük…

Sınıfı Bölen “Erkeklik”

Fatma Betül Uzun yıllar boyunca feminist mücadelenin, sınıf mücadelesini böldüğü iddia edildi. Türkiye’de hala daha bu…

Hindistan: Yoksa Büyük Türkiye Mi?

N. Vasudevan Nambiath Vasudevan Hindistan sendikal hareketinde geçmişte oynadığı önemli rolü günümüzde de sürdürüyor. Hindistan işçi…

Trakya’da Taşeronlaşmaya Hayır

Metin Algül Trakya artık tarım kenti özelliğini kaybetmiş, işçi ve sanayi kentlerinin bölgesi özelliği kazanmıştır. Trakya…

En Geniş Cephe Değil, İşçi Sınıfının ve Ezilenlerin Birleşik Cephesi

M. Şadi Ozansü Mevcut hükümetin politikalarına karşı hep “en geniş halk kesimlerinin” ittifakının kurulmasının gerektiği konusunda…