Halka ve İşçi Sınıfına Dayatılan Sefalet Zammına Karşı Genel Greve!

Patron düzeninin iktidarı halka yaşattığı krizi ve geçim sıkıntısını en azından rakamlarda hafifletmek için türlü türlü…