Günde Altı Saat, Haftada Beş Gün Çalışmak İçin Mücadeleye!

Nesim Aksakal

Dünya ülkeleri arasında çalışma süreleri bakımından ilk sıralarda yer almaktayız. Her ne kadar iş kanununda günlük çalışma süresi günde 7,5 saat ve haftada 45 saat olarak belirlenmiş olsa da fiili çalışma süreleri günlük 10-12 saatleri bulmaktadır.

2019 yılı için OECD verilerine göre tam zamanlı ücretli çalışanlar için ana işteki haftalık ortalama çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

Bu veriyle birlikte yine OECD verilerine göre, haftada 60 saatten fazla çalışanların oranında Türkiye birinci sırada:

Çalışma sürelerinin sınırlandırılması, işçilerin sağlığı açısından ve istihdam olanaklarının arttırılması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca uzun çalışma süreleri verimliliği de düşürmektedir. Çalışma saatlerinin günde 6 saatte indirilmesi birçok işkolunda 4/1 oranında istihdam artışı da sağlayacaktır.

Birçok Avrupa ülkesinde haftalık çalışma süreleri 36 saat düzeyindedir. Bazı ülkelerde ise haftada 4 gün çalışma ve 3 gün tatil için deneme çalışmaları yapılmaktadır.

Ülkemizde de günlük 6 saatlik çalışma talebi işçiler bakımından yükseltilmesi gereken haklı bir talep olmalıdır. İşçi sınıfı partileri, sendikalar gibi mücadele örgütleri, bunu hedef olarak önlerine koymalıdır.

* Bu yazı İKEP merkezi bülteni Paydos’un Ocak 2023 tarihli 11. sayısında yayınlanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir