FRANSA’YI KAOSA SÜRÜKLEYEN KİM? TABİİ Kİ MACRON VE 5. CUMHURİYET!

FRANSA BAĞIMSIZ DEMOKRATİK İŞÇİ PARTİSİ
POİD’İN FEDERAL KONSEYİNİN BİLDİRİSİ

            18 Mart 2023
Fotoğraf: Eren Can / Evrensel

Emeklilik reformları ve işçi düşmanı politikalarıyla birlikte defolup gitsinler!

Halkın muazzam çoğunluğu tarafından alaşağı edilmek istenen Macron iktidar koltuğuna sımsıkı sarılıyor. Hala devrilmedi, çünkü emekliliklerimizi yıkmak, ücretlerimizi dondurmak ve fiyatları uçurmak isteyen bir avuç kapitalistin ve spekülatörün ona ihtiyacı var. Hala yıkılmadı, çünkü savaşı daha da körüklemek için (önümüzdeki askeri program yasası 413 milyar avroya kadar yükseltildi) Biden’ın ve NATO’nun ona ihtiyacı var. Hala çökertilemedi, çünkü gençliği, adına Evrensel Ulusal Hizmetler (SNU) denilen tugaylarda zorunlu olarak silah altına almaya çalışan askeri hiyerarşinin ona ihtiyacı var. Hala ayakta durabiliyor, çünkü sürekli bir askeri darbe rejimi olan 5. Cumhuriyet, ona, istediği yasa tasarılarını meclisi baypas ederek yürürlüğe sokma imkanı sunuyor. Tabii bütün bunlar yetmediğinde de başvurduğu polis şiddetini protesto eden göstericilere yönelterek onlardan intikam alma yolunu seçiyor.

Macron’la Bağları Koparmak Gerekir mi, Gerekmez mi?

Kuşkusuz Macron’nun neden hala devrilmemiş olduğunu anlamak için, onun politikalarına muhalefet edenlerin 5. Cumhuriyet rejimiyle bağlarını bir türlü koparmak istemediklerini söylemek gerek.

Meclis oylamalarını baypas eden 49.3 uygulaması sonrasında NUPES sözcülerinin şu türden açıklamalarını duyduk: “Macron ve Borne gayrı meşrudurlar” (Ruffin, Boyun Eğmeyen Fransa milletvekili) ya da “ 5. Cumhuriyet Can Çekişiyor”( Elianne Assassi, FKP senatörü) veya “ Bir Kurucu Meclis Seçimiyle 6. Cumhuriyete Geçilmesi Gerek” (Jean-Luc Melenchon). Tamam bu söylenenlerin hepsi doğru.

Ama o zaman NUPES liderleri niye Macron’un iktidarı hemen şimdi terketmesi için, 5. Cumhuriyete hemen şimdi son vermek için ve egemen bir kurucu meclis seçimine hemen şimdi gidilebilmesi için bir kitlesel seferberlik çağrısı yapmıyorlar?

Tasarının 49.3 Zorlamasıyla Geçirilmesine İzin mi Verilecek?

Milyonlar grevler ve gösteriler yaptılar.

49.3 uygulamasıyla tasarılarını oylamasız geçirmelerinin hemen ardından Sendikalararası Birlik 23 Mart tarihi için yeni bir Grev ve Kitle Gösterisi çağrısı yaptı.

O tarihi beklemeden ülkenin bütün şehirlerinde kendiliğinden gösteriler patlak verdi. Bazı sektörlerde mevcut grevleri sürdürme kararları alındı. Birçok işyerinde emekçiler biraraya gelerek sendikal örgütleriyle birlikte Ulusal Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla emeklilik yasasının geri çekilmesine kadar sürdürülecek “hepbirlikte grev” yani Genel Grev için tutum alıyorlar. Çoğu zaman bu tutum alışlarını grevi her düzeyde hazırlamak için işyeri komitesi delegelerini seçerek güçlendiriyorlar. Bu bir kararlılık: Yasanın geri çekilmesine kadar Genel Grev! Hükümeti geri adım atmaya zorlayacak tek yol bu.

İşçi Hükümeti İçin!

Bağımsız Demokratik İşçi Partisinin kavgası, emekçilerin ve demokrasinin hakiki bir hükümetinin kurulması için Macron’a ve 5. Cumhuriyete son verme kavgasıdır.

POID 26 Mart’ta Pere LaChaise mezarlığındaki Federaller Duvarının önünde kurşuna dizilen son komüncülerin şahsında 1871 Paris Komününü anacaktır.

Yüz günden az bir zaman yaşayabilen Paris Komünü; hak eşitliği üzerine kurulmuş hakiki bir toplumsal ve siyasi demokrasinin temellerini atmış olan dünyanın ilk İşçi Hükümetiydi.

Spekülasyondan elde edilen yüzlerce milyara ve gene savaş bütçesi için ayrılan bir o kadar milyara cesaretle el koyup bu paraları hastaneler, okullar, kamu hizmetleri, genel ücret artışları ve emeklilerin elde edilmiş haklarının korunması gibi acil ihtiyaçlar için kullanacak bir İşçi Hükümeti yolunda mücadele ediyoruz.

Macron hükümetinin politikalarıyla giderek daha fazla sefalete batan yoksulları bu bataktan çıkarmak için zenginlerin gayrı meşru varlıklarına el koyma cesaretini göstermekten çekinmeyecek bir İşçi Hükümeti için mücadele ediyoruz.

Kapitalist sınıfın savaş makinası olan NATO ve AB ile bağlarını kopararak emekçilerle bütün dünya halkları arasında uluslararası dayanışma ve barış ilişkisini kurmayı önüne görev olarak koyacak hakiki bir İŞÇİ HÜKÜMETİ için mücadele ediyoruz.

 • 1871 Paris Komününün İşçi Hükümetini anmak için
 • Fransa’da ve dünya ölçeğinde bir İşçi Hükümetinin gerekliliğini hemen şimdi ileri sürmek için…

26 Mart’ta Paris’teki Pere La Chaise mezarlığının ana giriş kapısının önünde saat 14.30’da buluşalım.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir