Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine son vermek için 28 Mayıs’ta sandıklara ve oylara sahip çıkmaya!

Memlekete tam bir deli gömleği giydirilmek isteniyor.

Büyük patron hükümetlerinin yıllardır uyguladıkları; işçileri, köylüleri, küçük esnafı ve bütün yoksulları giderek daha da borç batağına sürükleyen iktisadi politikaları bir an için bir kenara bırakalım.

Haydi, esas olarak yerli ve yabancı bankacıları, yani büyük tefecileri, büyük müteahhitleri, büyük toprak ve gayrimenkul sahipleriyle mafyacıları zenginleştirip ortaya salan, buna karşılık muazzam hayat pahalılığı yüzünden sefalet ücretlerine mahkum edilen milyonların ağzına en çok birkaç ay için bir parmak bal çalarak ücretlerine göstermelik geçici zamlar yapan politikaları da bir an için görmezden gelelim.

İyi ama şunları görmezden gelebilir miyiz?

İktidarın uygulamalarına karşı çıkan ve onun hükümetini istemeyenlerin her fırsatta hapse tıkılmasını sağlayan bir ucube yargı sisteminin varlığını;

Anayasaca meşru siyasi partilerin yöneticilerinin, başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve her kademe yöneticilerinin yıllardır hapiste tutulduğunu;

Kenan Evren Paşadan kalma totaliter rejimin giderek daha fazla ceberrutlaştığını;

İşçilerin aldıkları sefalet ücretlerinden kurtulmak için anayasal hakları olan grev haklarının sürekli olarak KHK’larla yasaklandığını;

İşçi sendikalarımızın yönetimlerinin işçi/işveren/hükümet üçlüsü olan katolik hıristiyanlığın “korporatizmine” terk edilmiş olduğunu;

Sendikalaşarak hak alma yollarımızın sürekli engellendiğini;

Her türlü seçimin iktidar lehine inanılmaz ölçüde eşitsiz şartlar altında gerçekleşmekte olduğunu;

Yazılı ve görsel medyanın neredeyse bütünüyle tek kişinin denetimi altına girdiğini;

Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunun mevcut uygulamayla Padişahlık dönemindeki Şeyhülislamlık müessesesine dönüştürüldüğünü.

İşte bütün bunlara son vermek için başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün mağdur milletimizi 14 Mayıs şaibeli seçimleriyle teşekkül etmiş parlamentonun feshedilerek yerine eksiksiz nispi temsil esasına dayalı barajsız ve bütün katılımcılara eşit propaganda imkanı sunacak egemen ve demokratik bir meclis seçimi için 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı oy kullanmaya ve sandık kurullarında işçi demokrasisi adına kararlı bir şekilde yer almaya çağırıyoruz.

İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir