NATO LAĞVEDİLMELİDİR

1949 yılında kurulmuş olan NATO o günden bugüne işlevini genişleterek varlığını sürdürüyor.

NATO başını ABD Devletinin çektiği esas olarak kapitalist emperyalizmin çıkarlarını dünya halklarına ve işçi sınıfına karşı savunan askeri ve dolayısıyla siyasi bir örgüttür.

SSCB ve ona bağlı devletlerin 30 yıl kadar önce çökmüş olmalarına rağmen, sözde onlara karşı kurulmuş olduğunu iddia eden bir kurumun bugün İsveç’le birlikte üye sayısını 32 ülkeye yükseltmesi ilk kuruluş niyetinin dahi sahte olduğunu gösterir. Dünyanın en güçlü işçi sınıfına sahip emperyalist ülkelerinden Almanya bile kendi ordusuna sahip olamadığından -Japonya’dan söz etmiyoruz çünkü o da aynı durumda- aslında NATO aracılığıyla işgal altındadır. Burada hedef ABD ile çok iyi ilişkiler içindeki Alman ya da Japon devletleri değil, o ülkelerin işçi sınırlarıdır.

Son yıllarda başta Balkan ülkeleri olmak üzere birçok Avrasya ülkesi ve tabii başka yoksul ülkeler NATO üsleriyle veya doğrudan ABD üsleriyle donatılarak yarı askeri işgal altına sokulmuşlardır. Aynı durum Türkiye açısından da tehlike arz etmektedir.

Dünya halklarının ve işçi sınıfının düşmanı olan emperyalizmin savaş örgütü NATO bir an önce lağvedilmeli ve Türkiye de ivedilikle bu karanlık aygıttan kopmalıdır.

İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir