Siyasal İşçi Hareketinin Tasfiyesinin Tipik Örneği: İtalya

İtalya’da 25 Eylül 2022 Seçimleri, Faşist Meloni İktidarı. Ne olacak? SSCB’nin çöküşünden bu yana en büyük…

Sınıfı Bölen “Erkeklik”

Fatma Betül Uzun yıllar boyunca feminist mücadelenin, sınıf mücadelesini böldüğü iddia edildi. Türkiye’de hala daha bu…

Hindistan: Yoksa Büyük Türkiye Mi?

N. Vasudevan Nambiath Vasudevan Hindistan sendikal hareketinde geçmişte oynadığı önemli rolü günümüzde de sürdürüyor. Hindistan işçi…

Trakya’da Taşeronlaşmaya Hayır

Metin Algül Trakya artık tarım kenti özelliğini kaybetmiş, işçi ve sanayi kentlerinin bölgesi özelliği kazanmıştır. Trakya…

En Geniş Cephe Değil, İşçi Sınıfının ve Ezilenlerin Birleşik Cephesi

M. Şadi Ozansü Mevcut hükümetin politikalarına karşı hep “en geniş halk kesimlerinin” ittifakının kurulmasının gerektiği konusunda…

Nijer halkı egemenlik istiyor: Macron hükümetinin herhangi bir müdahalesine hayır

Daniel Gluckstein,  Fransa Demokratik Bağımsız İşçi Partisi (POID) Genel Sekreteri Nijer’de Fransa’nın dahil olduğu bir askeri müdahale hazırlanıyor.…