Çağrı: Nehirden denize Laik ve Demokratik bir Filistin

Biz aşağıda imzaları bulunan emekçiler, gençler, sendika militanları, işçi hareketinin bütün eğilimlerinden politik militanlar, demokratlar ve seçilmişler ve hangi biçimler altında yürütülürse yürütülsün sürdürülen uluslararası seferberliğin asli unsurları olarak;
Filistin halkının katlinin durdurulması,
Gazze’deki İsrail askeri müdahalesinin derhal sonlandırılması,
Caniyane ablukanın kaldırılması için;
Filistin halkının yaşaması için gerekli olan zorunlu kitlesel seferberliğin sürdürülmesinin ötesinde;

Bütün yetkiyi, egemenliği, kökenleri, dinleri ve dilleri ne olursa olsun Filistin’de yaşayanlara devretmeye dayanan demokratik bir çözüme desteğimizi sunuyoruz.

Tek Demokratik Devlet İnisiyatifi/ One Democratic State İnitiative (ODSI)* tarafından imzaya açılan ve birkaç günde (5 Kasım tarihine kadar) 14.018 Filistinlinin imzaladığı “Yahudi Müttefiklerimize Açık Mektup”da yer alan ifadeleri tümüyle paylaşıyoruz.

Özellikle Gazze’deki katliamın derhal durdurulmasını isteyen ABD ve İsrail devletinde yaşayan Yahudilere seslenen ve “Hakikat sizin alacağınız cesur politik kararların tarafındadır. Yüzlerce yıldır Yahudiler Filistin’de, Filistinlilerin arasında ve Filistinliler olarak barış içinde yaşadılar. Bizzat Gazze şehrinde, Siyonistlerin Filistin’e gelmesi üzerine kargaşaya sürüklenen, ancak o tarihe kadar huzur içinde mamur ve müreffeh yaşayan bir Yahudi mahallesi vardı. Bugünkü kopuşun temelinde yatan, dini farklılıklar veya o sözde “medeniyetler çatışması” değil, doğrudan siyonist kolonyalizmdir.

Bugün bizim Filistinliler olarak mücadelemiz Yahudilere karşı değil, bu sekter bölünmeyi yaratmış olan ve sözde üstünlük iddialarını haklılaştırmak isteyenlerin kullandıkları ideoloji ve harekete karşıdır. Bizim amacımız “Filistinli Yahudileri ülkeden kovmak” değil, sadece bu sözde “Yahudi Devleti”ni ve onun ceberrut kolonyalist iktidar ilişkilerini “kendi temel anti-teziyle, yani Nehirden Denize uzanan Laik ve Demokratik bir Filistin’le” değiştirmektir.

Bütün yurttaşlarına eşit haklar ve eşit temsil edilme güvencesi vereceği için DEMOKRATİK;

Dini, etnik veya diğer kimlikler temelinde pratikte hiçbir ayrımcılık yapmayacağı ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alacağı için LAİK;

Bütün Filistinli mültecilerin ülkeye geri dönüş haklarını güvence altına alacağı, Filistin halkına uygulanan her türlü ırk ayrımcılığına son vereceği ve İsrail’in kurulmasından önceki saadet mozaiğini yeniden tesis edip çok kültürlü bir Filistin toplumunu yeniden hayata geçireceği için FİLİSTİNLİ bir devlet” diyen bu bildiriyi desteklediğimiz gibi, onun, bulunduğumuz ülkelerde en geniş anlamda duyurulmasına da karar veriyoruz.

Bu Çağrıya katılıyorum.

Soyad, Ad|

Sıfat|

Ülke|

İletişim|

İmza

İmzanızı göndermek için:
appelpalestine2023@gmail.com’a yazın.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir