Çağrı-İş Sendikası Tempo Çağrı Merkezindeki hak gasplarına karşı örgütlenme çağrısı yaptı

Çağrı Merkezi, Posta, Telefon, Telgraf, Telekomünikasyon, İnternet ve İletişim İşçileri Sendikası (Çağrı-İş) Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman’da…