“Savaşa Dair Notlar”ın Hatırlattıkları

M. Turabi Yerli “Sosyalistler, halklar arasındaki savaşları daima barbarca ve canavarca bulmuşlar ve kötülemişlerdir. (…) Her…