Hak Davası Evrensel ve Küreseldir

İhsan Tecik * İKEP İstanbul il başkanı ve İSKİ’de çalışan bir sayaç okuma işçisi olarak hepinizi…